Posted by: dennis17 | January 10, 2011

Skellefteälven. Innehållsförteckning

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

Innehållsförteckning

 

1. INLEDNING


1.1 Bakgrund och syfte
1.2 Avgränsning
1.3 Frågeställning/Produkt/Hypotes
1.4 Metod och material
1.5 Arbetsfördelning

2. RESULTAT


2.1 En myt om älven
2.2 Flottning i Skellefteälven
2.3 Bonnstan
2.4 Fiske i Skellefteälven
2.5 Vattenkraft i Skellefteåområdet
2.6 Broar i centrala Skellefteå

3. SLUTSATSER OCH DISKUSSION


3.1 Dennis åsikter

  • 3.1.1 Älvens betydelse
  • 3.1.2 Kritik och självkritik
  • 3.1.3 Filmprojektet
  • 3.1.4 Diverse utmaningar
  • 3.1.5 Om älven försvinner

3.2 Isaks åsikter

4. KÄLLFÖRTECKNING


4.1 Böcker
4.2 Intervju
4.3 Internet

BILAGOR


BILAGA 1 – BILDER MED FINNFORSRÖVARNA
BILAGA 2 – SKELLEFTEÄLVEN I BILDER
BILAGA 3 – FILMEN
BILAGA 4 – INFORMATIONSHÄFTET
BILAGA 5 – LÄNKAR I BLOGGEN

Copyright © 2010, Dennis Karlsson och Isak Pettersson
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner

Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: