Posted by: dennis17 | January 11, 2011

Skellefteälven. Inledning

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

1. Inledning

 

För ett par år sedan visade vår matematiklärare som är från Rumänien en PowerPoint-presentation om Dracula och vampyrer i allmänhet. Efter lektionen pratade vi elever lite skämtsamt om hur vi borde resa till Rumänien och sova över vid ruinerna av det som en gång i tiden var Draculas slott. Senare samma dag träffade vi läraren i fråga, någon nämnde vår idé och på den vägen är det.

Idag är vi med i ett Comeniusprojekt tillsammans med elever från en rumänsk skola. Projektet handlar om vattenkvalité och kulturutbyte länderna emellan. De ska besöka oss i Sverige och vi ska senare besöka dem i Rumänien. Eftersom att det då också var dags för projektarbete så fick det bli så att vårt projektarbete gick hand i hand med Comeniusprojektet. Vi tog på oss uppdraget att lära rumänerna om vår älv och lite historia runtomkring.

Den svenska partnern är ett alltmer multietniskt område där det finns inte bara familjer som söker politisk asyl, men även barn utan föräldrar eller andra släktingar som söker asyl. Därför bör i dagens skola läggas stor tonvikt på interkulturell utbildning på grund av förekomsten av elever som tillhör många olika nationaliteter och därför ett av de olika ämnena som vi jobbar med är “TPC-32 Interkulturell utbildning”. Vi vill öka elevernas motivation att studera andra kulturer. Kunskaper om Europa måste förbättras, eftersom hela Europa nu är en rimlig arbets-plats för dem. Kunskaper i främmande språk är ett måste i det moderna europeiska samhället därför skolan måste intensifiera sina ansträngningar att ge möjligheter för studenterna att utveckla sin eng-elska genom att besöka andra länder, inte bara genom att läsa om dem.

Den rumänska partner ligger i ett multietniskt område där den un-gerska minoriteten är 30% av befolkningen, byarna runt staden där skolan är belägen består huvudsakligen av rumänska eller ungerska orter. Därför i skolan en stor vikt bör läggas på interkulturell utbildning på grund av förekomsten av elever som tillhör båda nationaliteter och därför ett av de olika ämnena som vi jobbar med är “TPC-32 Interkulturell utbildning”. Studiemotivationen hos eleverna är låg och deras kunskaper om Europa måste förbättras genom fritidsaktiviteter. Kunskaper i främmande språk är ett måste i det moderna europeiska samhället därför skolan måste intensifiera sina ansträngningar att möjliggöra för studenterna att lära sig engelska (särskilt med hänsyn till bristen på kvalificerad engelska lärare i skolan under denna period). Båda partnerskolor ligger i områden som inte är så tättbefolkade och i städer som ligger nära vatten (Skellefteälven och Bottenhavet för den svenska skolan, Crasna floden och Vârşolţ-dammen för den rumänska skolan. Vârşolţ-dammen den längsta jorddammen i Europa, 10 km och där ligger en naturlig sjö, som är ett skyddat område starkt hotat av föroreningar.

Genom detta projekt vill vi utveckla en känsla av att tillhöra en gemensam europeisk kultur. Ett sätt att göra detta är genom att lära sig främmande språk. Under ett effektivt samarbete ska eleverna lära sig om kulturen och civilisationen i ett annat europeiskt land, Rumänien, och de kommer att känna till vissa specifika delar av det svenska och det rumänska språket. Projektet CREW bör också hjälpa eleverna att förbättra sina grundläggande färdigheter i IKT genom att utarbeta material för projektet, ett effektivt samarbete mellan studenter kommer att främja tolerans och kommer att förbättra förmågan att kommunicera. Vi vill också att studenterna ska lära sig om människor av stor betydelse för utvecklingen i varje land, t.ex. naturvetenskap, geografi, matematik, historia och moderna språk.

Copyright © 2010, Dennis Karlsson och Isak Pettersson
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner

Responses

  1. Thanks, Jonah!


Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: