Posted by: dennis17 | January 12, 2011

Skellefteälven. Bakgrund och syfte

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

1.1 Bakgrund och syfte

 

Huvudmålet med projektet är att öka förståelsen och kunskapen inom området naturvetenskap, med fokus på den ekologiska aspekten av vatten. Det andra målet är att utveckla elevernas och lärarnas interkulturella förståelse. Tanken är att eleverna i Rumänien och Sverige ska skapa och visa varandra vetenskapliga bidrag globalt välkända forskare. Det tredje målet är att förbättra studenternas språkkunskaper fokuserar på muntlig språkfärdighet och fackspråk. Namnet på projektet, Cultural Ripples of European Waters, CREW, är tänkt att symbolisera, först och främst utbytet och spridning av information om vattnets betydelse för forskning. Vattnet är en hel miljövänlig energikälla, både för människa och maskin. Bilden av en sten som träffar vattnet och genererar ringar på vattenytan är metaforen för att hitta information lokalt och låter resten av Europa gynnas av det. Eleverna kommer att göra fallstudier där de kommer att jämföra och analysera olika vattensorter och vattenkällor. Resultaten av forskningen kommer att presenteras för elever och lärare på respektive skola, och även till de lokala politikerna. Förhoppningsvis kommer de i sin tur kommer att sprida resultatet nationellt och sedan globalt.

Skellefteälven är en av norra Sveriges största älvar och flyter från Ikesjaure i Arjeplogs kommun. Sjöarna Hornavan, Uddjaur och Storavan avvattnas i Skellefteälven. Älven är ca 410 km lång och har ett avrinningsområde på 11 731 kvadratkilometer. Älven bidrar starkt till Sveriges elförsörjning. Skellefteälven rinner ut i Bottenviken.

Älven är också känd i fiskekretsar för sitt fina lax- och öringsfiske. Sportfisket är populärt och det sker i stor utsträckning i centrala Skellefteå.

Förr i tiden var älven minst lika viktig och användbar för Skellefteåborna som den är idag. Älven gav möjligheter till både glädje och arbete. Vi valde att genomföra detta arbete därför att vi tyckte att det vore intressant att veta mer om vår lokalhistoria och att försöka finna svar på frågan: Har älvens betydelse för Skellefteås invånare minskat, ökat eller är betydelsen ungefär densamma?

Copyright © 2010, Dennis Karlsson och Isak Pettersson
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner

Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: