Posted by: dennis17 | January 16, 2011

Skellefteälven. Arbetsfördelning

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

1.5 Arbetsfördelning

 

Eftersom vi är två stycken som samarbetar var det naturligt för oss att så mycket det gick fördela de skriftliga arbetsuppgifterna mellan oss så att vi i slutändan gjort lika mycket. Vad gäller det praktiska och allt som hade med filmen att göra delade vi inte upp arbetsuppgifterna lika tydligt utan det föll sig mer naturligt vem som skulle göra vad.

Copyright © 2010, Dennis Karlsson och Isak Pettersson
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner


Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: