Posted by: dennis17 | January 24, 2011

Skellefteälven. Slutsatser och diskussion – Dennis åsikter. Kritik och självkritik

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

3.1 Slutsatser och diskussion – Dennis åsikter

3.1.2 Kritik och självkritik

 

Jag hävdar att vi i det stora hela har uppnått syftet med vårt projektarbete. Vi har på ett lyckosamt sätt kunnat informera de rumänska eleverna om vår älv och närområdet och vi har lyckats jämföra älvens nutida betydelse med betydelsen förr.

Det som enligt mig är den stora anledningen till att vi inte nådde ett bättre resultat på den skriftliga delen är vår filminspelning. Jag tror att både jag och Isak var överens om att filmatiseringen av sägen om Finnforsrövarna bara skulle vara en liten rolig avstickare i vårt huvudsakliga projekt. Så blev inte fallet. Jag hade absolut inte räknat med att vi skulle behöva lägga ner så mycket tid på den delen av projektet. När jag innan filmprojektets start föreställde mig omfattningen av det arbete som vi skulle behöva lägga ner så tänkte jag nog att vi bara skulle åka till inspelningsplatsen, filma och åka hem. Men när vi väl började lite lätt med förberedelser så märkte jag fort att det skulle bli långt ifrån enkelt.

Då arbetet var väl var igång så kändes det som att huvudsaken var att vi gjorde filmen så bra som vi kunde. Att slarva igenom filmningen och snabbt redigera allt kändes inte som något bra alternativ. Så här i efterhand så är jag nöjd med resultatet av filmprojektet och den respons som vi har fått. Faktum kvarstår dock att inspelningarna och allt som hade med det att göra tog väldigt mycket tid och fokus bort från vårt skriftliga arbete som till en början var tänkt att vara vårt huvudsakliga projekt. Nu känns det som att vi har fått två i stort sett jämbördiga slutprodukter i form av filmen om Finnforsrövarna och vårt häfte på engelska om älven och dess närområde.

En annan mycket vanlig fälla som jag tycker att vi delvis har fastnat i är den med övrigt skolarbete och tankar om att skjuta upp arbetet. När vi började med projektarbetet så läste både jag och Isak matematik C, en kurs som vi båda två kände var väldigt svår. Då var det lätt att skjuta upp större delen av arbetet tills den kursen var avslutad med motiveringen att vi inte hade tid och ork just nu. Saken är dock den att det sällan har kommit en stund då vi har haft lite övrigt skolarbete och därmed mer tid till projektarbetet. Därav skulle vi med största säkerhet ha tjänat på att sätta igång ordentligt med arbetet redan från början. Tyvärr är det väldigt lätt att intala sig själv att det finns gott om tid när man har ett arbete som ska genomföras under så pass lång tid. Jag kan tycka att vi inte skulle ha behövt gå i den fällan men det är lätt att vara efterklok.

Mitt första skriftliga arbete var det om Bonnstan och det är jag väldigt nöjd med. Mitt mål var inte att göra ett väldigt stort arbete om Bonnstan utan en ganska kort text som förklarar Bonnstan som fenomen, uppkomst och betydelse förr i tiden samt idag, vilket jag tycker att jag har lyckats med. Det som jag känner att jag skulle ha gjort för ett ännu bättre resultat är att ta mina fakta från fler olika källor men eftersom att jag hittade en bra trovärdig källa på Internet så kändes det inte nödvändigt att leta efter fler källor.

Mitt andra arbete var det om fisket i Skellefteälven. Då valde jag att intervjua Jacob Eliasson eftersom att jag vet att han är väldigt intresserad av fiske och därför borde han sitta inne på en del intressant kunskap. Tyvärr visade det sig att han inte brukar fiska lika mycket i älven som jag hade hoppats vilket gjorde att han inte riktigt kunde svara på allt. Jag hittade resten av informationen på Internet och slutresultatet blev ett ganska tunt arbete med kort information om fisket i älven. Arbetet i sig var nog mer riktat mot rumänerna och bloggen än vårt häfte och vår slutprodukt. Det verkade som att Rumänerna uppskattade intervjun med Jacob Eliasson och texten i helhet men jag anser att texten gör sig bättre på bloggen där vi håller kontakten med rumänerna än i vår slutprodukt.

Det tredje arbetet jag gjorde känns tillsammans med det om Bonnstan som mitt bästa. Jag hittade en bra källa på nätet som jag kompletterade genom att ta reda på en del från min morfar som flottade en del när han var yngre. Jag tycker att jag lyckades rätt bra med att få med det intressanta utan att skriva en allt för lång text. Arbetet har gett mig en rätt bra inblick i vad jag förstår var en väldigt viktig tid i Skellefteås historia.

Mitt fjärde och sista arbete om ungdomar i gummibåtar har jag analyserat redan under älvens betydelse.

Copyright © 2010, Dennis Karlsson och Isak Pettersson
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner

Advertisements

Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: