Posted by: atorp | March 4, 2011

Bottenhavet. Sammanfattning

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

Sammanfattning

 

Huvudmålet med projektet är att öka förståelsen och kunskapen inom området naturvetenskap, med fokus på den ekologiska aspekten av vatten. Det andra målet är att utveckla elevernas och lärarnas interkulturella förståelse. Tanken är att eleverna i Rumänien och Sverige ska skapa och visa varandra vetenskapliga bidrag globalt välkända forskare. Det tredje målet är att förbättra studenternas språkkunskaper fokuserar på muntlig språkfärdighet och fackspråk. Namnet på projektet, Cultural Ripples of European Waters, CREW, är tänkt att symbolisera, först och främst utbytet och spridning av information om vattnets betydelse för forskning. Vattnet är en hel miljövänlig energikälla, både för människa och maskin. Bilden av en sten som träffar vattnet och genererar ringar på vattenytan är metaforen för att hitta information lokalt och låter resten av Europa gynnas av det. Eleverna kommer att göra fallstudier där de kommer att jämföra och analysera olika vattensorter och vattenkällor. Resultaten av forskningen kommer att presenteras för elever och lärare på respektive skola, och även till de lokala politikerna. Förhoppningsvis kommer de i sin tur kommer att sprida resultatet nationellt och sedan globalt.

Vårt projektarbete handlar om lite olika områden som har med Bottenhavet att göra. Vi valde att arbeta kring turism, transport, historia, fiske och de miljöproblem som finns. Det som finns med i arbetet är de saker vi tycker är både intressant och viktigt att veta inom varje område. Huvudfokus har legat på miljöproblemen eftersom att det är ett så aktuellt ämne för tillfället och det är därför väldigt enkelt att relatera till. Under arbetets gång har vi insett att väldigt många problem, framför allt inom miljön, hänger ihop. Allt som händer runt om både i vattnet och på land påverkar Bottenhavets miljö. Försurningen och övergödningen är exempel på processer som startar på land. Det mesta är dock positivt med Bottenhavet då den fyller en viktig samhällsfunktion och som både gör att ekonomin och naturen lever vidare. Färre människor skulle ha möjlighet att bo till exempel här uppe i Sverige om du inte vore för Bottenhavet. Så vi till viss del tacka Bottenhavet för att få leva i ett så här fint land.

Nyckelord 

CREW, EU, EU-projekt, Comenius, Comeniusprojekt, SPID, samhälls, vatten, naturvetenskap, hälsa, föroreningar, Skellefteälven, Bottenhavet, Crasna, Vârşolţ, Rumänien, Sverige, Europa, WWD

Copyright © 2010, Emelie Marklund och William Grenholm
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner

Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: