Posted by: atorp | March 7, 2011

Bottenhavet. Bakgrund och syfte

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

1.1 Bakgrund och syfte

 

Huvudmålet med projektet är att öka förståelsen och kunskapen inom området naturvetenskap, med fokus på den ekologiska aspekten av vatten. Det andra målet är att utveckla elevernas och lärarnas interkulturella förståelse. Tanken är att eleverna i Rumänien och Sverige ska skapa och visa varandra vetenskapliga bidrag globalt välkända forskare. Det tredje målet är att förbättra studenternas språkkunskaper fokuserar på muntlig språkfärdighet och fackspråk. Namnet på projektet, Cultural Ripples of European Waters, CREW, är tänkt att symbolisera, först och främst utbytet och spridning av information om vattnets betydelse för forskning. Vattnet är en hel miljövänlig energikälla, både för människa och maskin. Bilden av en sten som träffar vattnet och genererar ringar på vattenytan är metaforen för att hitta information lokalt och låter resten av Europa gynnas av det. Eleverna kommer att göra fallstudier där de kommer att jämföra och analysera olika vattensorter och vattenkällor. Resultaten av forskningen kommer att presenteras för elever och lärare på respektive skola, och även till de lokala politikerna. Förhoppningsvis kommer de i sin tur kommer att sprida resultatet nationellt och sedan globalt.

Vi har som sagt gjort ett arbete om Bottenhavet och specialiserat oss på vissa områden. Ämnen som vi har gått lite djupare in på är transport, miljö, historia, fiske och turism. Vi valde dessa ämnen dels för att det finns ganska mycket fakta om dem och dels för att vi vill att arbetet ska bli så intressant som möjligt att läsa för utomstående.

Den stora delen till att vi valde att just presentera Bottenhavet var att vår klass SPID 3B är med i ett EU-projekt som heter CREW (Cultural Ripples on European Waters). Projektet baseras på ett samarbete mellan vår klass och en jämnårig klass i Rumänien. Samarbetets gemensamma nämnare är att båda klasserna arbetar med att forska kring vatten. Vi blev tilldelade att arbeta om Bottenhavet och fördjupa oss inom några ämnen som vi själva fick välja.

Bottenhavets betydelse för projektet är ganska stor. Sveriges vattenförsörjning kommer till stor del från Bottenhavet eller vattendrag som mynnar ut i Bottenhavet därför är den viktig för Sverige. Det är också intressant att jämföra Bottenhavet med olika sjöar och hav som finns borta i Rumänien. Då kan man till exempel jämföra vattenkvalitet, handel och turism o.s.v. Vatten har blivit en intressant internationell fråga som involverar alla. Efterfrågan av vatten kommer alltid att finnas och det gäller att man kan tillfredsälla det behovet och ordna fram så bra kvalitet på vattnet som möjligt. 

Det är stimulerande att utforska ett område som är en aktuell fråga och själv sätta sig in i frågan och inte överlåta det till andra människor. Det är klart att vi skulle kunna ha valt ett projektarbete som ligger i våra egna intressen, men det känns bra att fylla en funktion i det här projektet och så har vi lärt oss mycket på vägen som kan vara nyttigt att ha i framtiden. Så vi tror att det kan vara minst lika mycket värt att göra ett arbete om Bottenhavet som vilket annat projektarbete som helst.

 
Copyright © 2010, Emelie Marklund och William Grenholm
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner
Advertisements

Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: