Posted by: atorp | March 19, 2011

Bottenhavet. Resultat – Historia

Skellefteå Logotype Anderstorpsskolan
Skellefteå
SPID3b
Projektarbete, PA1201, 100 p

2. Resultat

2.3 Historia

 

Östersjön är ett väldigt ungt hav som för ca 14 000 år sedan började smälta fram ur inlandsiden. När isen smälte bildades en smältvattensjö som bestod av sötvatten från inlandsisen och den kallades då Baltiska havet.

För 11 500- 10 700 år sedan blev klimatet varmare och isen fortsatte att smälta. Vid det här laget var det är ganska stor öppning mot Atlanten, men eftersom att de var ett stort utflöde av smältvatten hindrades saltvatten från att komma in i havet. Klimaten blev kallare under en period på ca 200 år och då kunde saltvatten komma in i vad som då började kallas Yoldiahavet.

För 10 700 – 10 000 år sedan steg vattenytan i världshaven p.g.a. de smältande inlandsisarna. Även landhöjningen fortsatte, men i södra Sverige gick de inte lika snabbt som tidigare. Havet kallades nu Ancylussjön och det steg snabbare än landhöjningen eftersom de fortfarande kom mycket smältvatten från isen. I söder steg vattenytan med omkring 5-10 cm om året.

För 10 000 – 3 000 år sedan skapades en öppning mellan Östersjön och världshavet på samma ställe som vi idag har vattenutbytet med Västerhavet. Mer och mer saltvatten kunde tränga in i Östersjön. Havet började kallas för Littorinahavet och det ser ut i princip likadant som idag, skillnaden är att vattnet var saltare förr. Nu idag finns det inte längre några inlandsisar som tillför vatten och det gör att havsytan inte stiger mer. Landhöjningen har fortsatt och det har gjort att det har grundats upp runt Öresund och Stora och Lilla Bält. Saltvattnet kommer inte längre in lika ofta över de grunda trösklarna i sunden som de gjort tidigare och därför har Östersjön blivit sötare med tiden.

 
Copyright © 2010, Emelie Marklund och William Grenholm
SPID3b, Anderstorpsskolan|Skellefteå
Commenius banner

Advertisements

Thank you for your comment! // Christin@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: